• Chính sách xử lý khiếu nại

    Chính sách xử lý khiếu nại

    Ngày:23/09/2020 lúc 13:53PM

    I.Chính sách xử lý khiếu nại:Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý Khiếu nại dịch vụ– Thời gian Khách hàng thực hiện Khiếu nại: Trong quá trình sử...

Quay trở về phiên bản máy tính